8,753 բառեր. 1,515 Թարգմանություններ է.
425,725 բառերը / արտահայտությունները, 2,257 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Kabyle, Kabyle-Անգլերեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է translatekabyle.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0308 / 0.0226 (18)
Վերադառնալ սկիզբ