Từ điển Kabyle - Anh:
Chúng tôi đã tìm thấy sau đây anh từ và bản dịch cho "aqjun":
Kabyle Anh
Vì vậy, đây là cách bạn nói "aqjun" trong anh.
 
Đến nay, 425,726 từ và ngữ đã được tìm kiếm, trong 2,257 vào ngày hôm nay.
Thẻ: aqjun, dog, Từ điển Kabyle - Anh, Kabyle, Anh, Dịch thuật, từ điển trực tuyến Kabyle, Kabyle-Anh dịch vụ
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi translatekabyle.com
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.1950 / 0.1842 (33)
Quay lại đầu trang